V čom som jedinečná

Vo firmách mením zabehnuté vzorce riadenia, ktoré už neprinášajú želaný efekt.

Do podnikania zavádzam princípy slobodnej a efektívnej firmy (prehľadné procesy, zameranie sa na výsledok, poriadok, efektívny systém práce, rozhodovanie na základe čísel a faktov, neustále zlepšovanie sa, jasné kompetencie, kontrola nad nákladmi, prehľadná cenotvorba, minimalizácia plytvania).

Maximalizujem hodnotu pre zákazníka (znížim objem reklamácii, zvýšim kvalitu, zefektívnim komunikáciu).

Využívam nástroje a metódy, ktoré vychádzajú z rôznych smerov manažmentu a psychológie.

Hľadám jednoduché a účelné riešenia tak, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo.

Zachovávam autentickosť firmy, tvorivosť, otvorenosť, radosť z práce a slobodu myslenia.

Klienti získajú praktické odporúčania v podobe jasne formulovaných a konkrétnych akčných krokov (čo urobiť, ako to urobiť, prečo to urobiť, kto to urobí, kedy to urobí).

Vo firme navrhované zmeny aj zrealizujem.

Prečo to robím

Sloboda nám umožňuje voľne sa rozhodovať a plniť si svoje sny. Verím a viem, že ak pomôžem firmám “odbremeniť sa” a zjednodušiť ich fungovanie, pocítia slobodu naozaj rozhýbať ich biznis a tým aj potenciál celej spoločnosti.

Spoločným cieľom je, aby firma fungovala autenticky, avšak efektívnejšie. Vo firme nastavím sústredené činnosti, efektívne biznis procesy a rozhodnutia založené na prehľadných dátach a faktoch. Zo zručných ľudí vytvorím silný tím, ktorý vie čo má robiť a aj prečo to robí.

Ing. Soňa Ondrejková

Soňa Ondrejková

13 rokov som pracovala v korporáciách. Od roku 2016 podnikám ako biznis mentorka a vnášam do firiem poriadok, rovnováhu, aktivitu a zmysluplnosť. Vlastnú cestu k podnikaniu som našla cez svoje exekutívne talenty. Jednoducho viem, ako veci robiť, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo efektívne.

Firemné procesy rozoberiem na malé časti a nanovo ich poskladám tak, aby  fungovali omnoho kvalitnejšie za nižšie náklady. Pracujem detailne a poukazujem na skryté súvislosti. Kladiem tie správne otázky, ktoré odhalia príčinu problémov vo firme. Svojím konzistentným prístupom a skúsenosťami ukazujem zrelým, malým a stredným podnikateľom jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie rozhýbať ich biznis, aby pocítili slobodu v prehľadnej a fungujúcej firme.

Prax a skúsenosti

Za svoje skúsenosti, zručnosti a bohaté „know-how“ vďačím rôznorodému prostrediu a pracovným pozíciám, ktorými som prešla od roku 2001. Zdolávala som výzvu za výzvou, od zodpovednosti za dodávky pre nekompromisného nemeckého zákazníka, cez multi-kultúrne prostredie v korporácii na projektoch implementácie SAP-u, či riadenia medzinárodných projektov v Hewlett-Packard. Tam spolu s manažérskou pozíciou prišla aj veľká finančná, operatívna a riadiaca zodpovednosť, keď som 3 roky riadila tím 170 konzultantov, projektových manažérov a vývojárov.