Je čas rozhýbať
biznis procesy

7

Pre koho

  • Ste majiteľom úspešnej a rastúcej firmy a všetko stojí a padá na vašej prítomnosti a aktivite?

  • Ľudia u vás sa sťažujú, že sú preťažení a hrozia odchodom?

  • Vo vašej firme vládne chaos, dejú sa chyby, ktoré majú dopad na zákazníka?

  • Ste si istí, že ste ešte vo firme neodstránili všetky zdroje plytvania?

  • Chcete investovať, no neviete odkiaľ začať (informačný systém, nová technológia, viac zamestnancov…)?

  • Chcete naštartovať alebo reštartovať svoje podnikanie?

  • Máte v tíme mladých manažérov, ktorí ešte len naberajú skúsenosti, no už vedú tím ľudí a vy chcete akcelerovať ich rast?

Odpovedali ste ÁNO?

a spoločne si preberieme možnosti

V čom som jedinečná

Vo firmách mením zabehnuté vzorce riadenia, ktoré už neprinášajú želaný efekt.

Do podnikania zavádzam princípy slobodnej a efektívnej firmy (prehľadné procesy, zameranie sa na výsledok, poriadok, efektívny systém práce, rozhodovanie na základe čísel a faktov, neustále zlepšovanie sa, jasné kompetencie, kontrola nad nákladmi, prehľadná cenotvorba, minimalizácia plytvania).

Maximalizujem hodnotu pre zákazníka (znížim objem reklamácii, zvýšim kvalitu, zefektívnim komunikáciu).

Využívam nástroje a metódy, ktoré vychádzajú z rôznych smerov manažmentu a psychológie.

Hľadám jednoduché a účelné riešenia tak, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo.

Zachovávam autentickosť firmy, tvorivosť, otvorenosť, radosť z práce a slobodu myslenia.

Klienti získajú praktické odporúčania v podobe jasne formulovaných a konkrétnych akčných krokov (čo urobiť, ako to urobiť, prečo to urobiť, kto to urobí, kedy to urobí).

Vo firme navrhované zmeny aj zrealizujem.

Prečo to robím

Sloboda nám umožňuje voľne sa rozhodovať a plniť si svoje sny. Verím a viem, že ak pomôžem firmám “odbremeniť sa” a zjednodušiť ich fungovanie, pocítia slobodu naozaj rozhýbať ich biznis a tým aj potenciál celej spoločnosti.

Spoločným cieľom je, aby firma fungovala autenticky, avšak efektívnejšie. Vo firme nastavím sústredené činnosti, efektívne biznis procesy a rozhodnutia založené na prehľadných dátach a faktoch. Zo zručných ľudí vytvorím silný tím, ktorý vie čo má robiť a aj prečo to robí.

Čo ponúkam

Audit a nastavenie procesov

Individuálny biznis mentoring

Čo povedali ľudia
na spoluprácu so mnou

U Soni veľmi oceňujem jej okamžitý prínos do môjho podnikania. Ušetrila mi veľké množstvo času, upriamila pozornosť na najdôležitejšie fakty a momenty. Toto som potrebovala a biznis sa skutočne pohol. Podnikanie nie je len o dobrom pocite, ale aj o profite.

Jana Švarná

zakladateľka, www.talentcenter.cz

Väčšina činností firmy je zmapovaných a máme k nim vytvorené manuály a pracovné inštrukcie. Odstránili sme tým jednu z bariér rastu. Vďaka Soni sme určite na všetky biznis výzvy omnoho lepšie pripravení.

Jaroslav Chrapko - Satori

konateľ, www.dedoles.sk

Pomohla mi zorientovať sa v množstve úloh, ktoré som mal pred sebou a jasne nastaviť priority a ciele. Všetko sme pekne rozdelili do kategórií, na ktoré by som sám neprišiel. Po stretnutí so Soňou som sa mohol venovať dôležitým úlohám bez toho, aby som rozmýšľal nad niečím iným.

Ľuboš Sabo

Sales director, www.visibility.sk