Túžite po slobode a uvažujete o vlastnom podnikaní?

PRAKTICKÁ online MASTERMIND SKUPINA

Rozhýb svoj Biznis nápad!

Prečo sa mám prihlásiť

 • 10 hodín vzdelávania na témy, ktoré vás prevedú zásadnými krokmi pri štarte či reštarte vášho biznis nápadu.
 • 20 - 30 hodín spätnej väzby od mentora a ostatných členov skupiny na výsledky vašej práce na cvičeniach. Odporúčania, kontakty, návrhy, tipy.
 • Inšpiráciu a podporu, pretože všetci členovia skupiny majú rovnaký cieľ – rozhýbať svoj biznis nápad!
 • Prístup k desiatkam rokov životných a pracovných skúsenosti všetkých členov skupiny, pretože vďaka „horúcim kreslám“ vám ich dajú k dispozícii.
 • AHA momenty a riešenia, ktoré by ste bez nadhľadu a spätnej väzby nevideli.
 • Schopnosť v budúcnosti založiť a viesť vlastnú mastermind skupinu.

Témy stretnutí

Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! je určená pre začínajúcich podnikateľov
Počas 10-tich týždňov spoločne zvládneme tieto témy:

 • 1
  V čom chcem podnikať
  Vďaka správne položeným otázkam si ľahšie zvolíte predmet podnikania, ktorý vám dáva zmysel, a zároveň vás baví a napĺňa. Venujte čas a energiu podnikaniu, ktoré budete milovať.
 • 2
  Prečo chcem podnikať
  Spoločne nájdeme dostatočne silný dôvod, ktorý vám v ťažkých chvíľach pomôže vstať z postele, aby ste sa nevzdali. Takto s plným odhodlaním zvládnete všetky možné prekážky.
 • 3
  Konám napriek strachu
  Naučíme vás, ako pracovať so strachom, aby vás neobmedzoval v podnikaní. Strach je emócia, ktorá je súčasťou každého podnikania a neoplatí sa ho ignorovať.
 • 4
  Viem, čo chcem (práca s cieľmi)
  Pozrieme sa na to, kým ste dnes a kým sa chcete stať. Zistíme aké sú vaše ciele, ako majú vyzerať a čím ich môžete podporiť. Preskúmame kam v podnikaní smerujete, ako sa tam môžete dostať, a aké príležitosti si všímať, aby ste nakoniec vlastné ciele aj dosiahli.
 • 5
  Kto neplánuje, plánuje neúspech
  Ukážeme vám, ako vďaka plánovaniu nevyhnutných aktivít jednoduchšie nájdete cestu za svojimi cieľmi. Navyše, ak sa poučíte z minulosti a neurobíte tie isté chyby, šance na úspech sú oveľa vyššie.
 • 6
  Vytvorte si systém
  Vybrať činnosti, ktoré vám v podnikaní prinesú najväčší úžitok, je niekedy ťažké. Najmä, keď je ich tak veľa. Nedostatok času mnohých dostáva do stresu. Ak chcete byť kreatívny, produktívny a naplno využiť vlastný potenciál, vytvorte si systém. Jedine tak dosiahnete výsledky.
 • 7
  Jednoduchý Biznis plán
  Biznis plán je o číslach, ako bude vaše podnikanie fungovať a zarábať. Naučíme vás vidieť súvislosti. Konkrétne číslo si spojíte s jasným dôvodom, prečo je to tak. Uvedomíte si, ako využiť silné stránky svojho biznis zámeru, a ako zmierniť tie slabé. Vyberiete si vhodný biznis model pre vaše podnikanie.
 • 8
  Test životaschopnosti nápadu
  Ak predávate službu alebo produkty, ktoré nikto nechce, strácate čas, peniaze, aj ďalšie vzácne zdroje. Naučíme vás, ako si predpoklady a kalkulácie z vášho biznis plánu môžete overiť s realitou. Úspešný podnikateľ vychádza zo spätnej väzby, ktorú dostáva od reálnych zákazníkov.
 • 9
  Sústredenie je kľúčové
  Ľudia sú veľmi zaneprázdnení. Stále niečo robia, ale výsledky nie sú také, ako by očakávali. Navyše neustále hovoria, ako nemajú čas robiť dôležité veci. Preto s vami budeme zdieľať tipy, ako sa sústrediť na podstatné, aby ste mali dostatok síl zrealizovať to, čo ste si naplánovali v predchádzajúcich týždňoch.
 • 10
  Krok za krokom a ďalšia cesta
  Je čas, aby ste všetko, na čom ste doteraz pracovali, spojili do uceleného podnikateľského projektu. Projekty iných v skupine vás inšpirujú a tiež uvidíte vzájomné prepojenie a možnosti spolupráce.

Mastermind skupina 
ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD!
začne 11.11.2019

Zanechajte e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozveme.

Ako to funguje

Mastermind skupina sa stretne raz za týždeň (každý pondelok o 17:00 hod) pomocou Skype video hovoru vo vopred dohodnutom termíne.

Ide o 10 stretnutí počas nasledujúcich 10-tich týždňov (11.11.2019 - 13.1.2020)Každé stretnutie trvá 2 - 3 hodiny (záleží to od počtu ľudí v skupine). Každú skupinu osobne vedie Ing. Soňa Ondrejková a pôsobí v nej ako mentor.

Stretnutie skupiny má dve časti: Vzdelávaciu časť a Horúce kreslá. Vo vzdelávacej časti Soňa vysvetľuje princípy, uvádza príklady a objasňuje praktické cvičenia. Vďaka nim budete pracovať na tom, čo by ste chceli pre svoje podnikanie urobiť v súvislosti s danou témou.

Výsledky týchto cvičení bude každý zdieľať na horúcom kresle nasledujúci týždeň. Najprv prebehne zdieľanie, potom spätná väzba od ostatných členov skupiny, čo zaberie približne 10 - 15 minút.

Témy v Mastermind skupine na seba nadväzujú a smerujú k celkovej zmene. Zároveň vás inšpirujú, aby ste na zmenách pracovali aj po skončení tohto 10 týždňového cyklu, napríklad vytvorením vlastnej Mastermind skupiny.

Mastermind skupina sa otvára pri minimálnom počte 6 ľudí

Koľko to stojí

249 €

(10 stretnutí v rozsahu 2 - 3 hodín počas nasledujúcich 10 týždňov.)

Mastermind skupina 
ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD!
začne 11.11.2019

Zanechajte e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozveme.

Skúsenosti ľudí s Mastermind skupinou

V Mastermind skupine ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som spoznala skvelých ľudí, ktorí sa potrebovali posunúť ďalej v podobných témach ako ja.

Program mal jasnú štruktúru s logickými celkami, ktoré na seba nadväzovali. Na každom stretnutí sme dostali zadanie, ktoré sme mali vypracovať, čím sme lepšie pochopili danú tému a tiež sme sa takto posúvali ďalej. Naše pravidelné stretnutia mi pomohli pozrieť sa na veci z iného uhla. Získala som potrebný nadhľad a vytvorila som si vlastný systém v mojom podnikaní.

Soňa túto skupinu viedla ukážkovo. Má ten dar ukázať vám smer, pomôcť vytvoriť vašu víziu a zároveň vás motivovať. Má nadpriemernú schopnosť vidieť súvislosti medzi vecami a prepájať ich. Jej Mastermind skupinu vrelo odporúčam nielen tým, ktorí s podnikaním začínajú, ale aj tým, ktorí chcú vo svojom podnikaní dosiahnuť ďalšie méty.

Zuzana JojićováDevelopment Consultant & Business Coach, www.ascendco.sk

Z Mastermind skupiny ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som získala vypratanú hlavu, štruktúrovanú cestu, ako si ísť za svojím cieľom, podporu a kvalitnú spätnú väzbu, inšpiráciu, nové návyky, poriadok v sebe a fungujúci systém.

Od nadšenca a „snílka“ som sa posunula k step-by-step realizátorovi. Získala som ešte väčší „drive“ a som pánom svojho času. Dáva mi to ešte väčší zmysel, že takto dokážem pomôcť samej sebe, a tým aj celej komunite. Soňa je pre mňa veľkou inšpiráciou, že to ide „zbaviť sa pohodlia korporátu“. Skupina ma zasa inšpiruje, že všetci na sebe makajú a aj ja mám chuť na sebe pracovať a byť príkladom pre svoje deti. Ukázať im, že si treba ísť za svojimi snami.

Inšpirujú ma aj ľudia, o ktorých som sa vďaka tejto skupine dozvedela. Cítim potrebu prispieť do tohto sveta niečím svojím. Naučila som sa zvládať ťažké situácie a robiť si mindmapu. Denne budem praktizovať naučené, kontrolovať si ciele a vytyčovať nové. Zotrvám v návykoch a prečítam si knihy, ktoré mi boli doporučené.

Alexandra Biehlermaterská dovolenka


Učím na strednej škole a mojou vášňou je vzdelávanie mladých. Na Mastermind skupine - ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som pochopila našu jedinečnosť: prepájame mládež s podnikateľmi. Začala som aktívne ponúkať školám a mladým ľuďom aktivity OZ Cesty k podnikaniu podporujúce podnikateľské myslenie.

Kľúčové boli pre mňa témy od hľadania vlastného prečo, cez myšlienkovú mapu až po biznis model. Postupnými krokmi som našla možnosti, ako môžeme ponúkať svoje aktivity a osloviť čo najviac ľudí. Organizujeme pravidelné diskusie podnikateľov so študentami na školách. Pod záštitou županky sme zorganizovali prvý ročník konferencie Budúcnosť tu a teraz za účasti 130 študentov a 8 úspešných podnikateľov z celého Slovenska.

Na Mastermind skupine som spoznala ľudí, s ktorými som začala aktívne spolupracovať. Dvaja účastníci z našej Mastermind skupiny sa už zúčastnili aktivity s mládežou na letnom Campe mladých podnikateľov v Žiline. Soňa je tiež našou dobrovoľnou lektorkou na viacerých aktivitách. Získala som odvahu a praktické návody. Na spätnej väzbe mladých ľudí vidím, že to stojí za to.

Renáta FogeltonováOZ Cesty k podnikaniu


Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! mi poskytla reálny pohľad na to, čo chcem. Vďaka nej som si zreálnil a pomenoval konkrétne kroky, ktoré potrebujem urobiť. Doslova ma uchránili od problémov, o ktorých by som nevedel, že ich mám na začiatku v podnikaní riešiť.

Pre mňa boli najhodnotnejšie tieto prvky: Riešil som strachy, ktoré mi bránia napredovať v tom, čo chcem. Naučil som sa, čo konkrétne mám robiť, aby som tento strach pociťoval čo najmenej. Keď viem, čo presne mám spraviť, nedostávam sa do stresu a namiesto toho konám.

Andrej Mažáry


Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! mi pomohla si utriediť priority a lepšie plánovať. Po materskej dovolenke som znovu nadobudla zdravé sebavedomie a guráž vrátiť sa do procesu rozvoja prostredníctvom zamestnania s čiastočným úväzkom. Hoci som svoj biznis zatiaľ nerozbehla, plán mám definovaný.

Kľúčové boli pre mňa témy: plánovanie, "urobte si systém", práca so strachom. Zásadne mi pomáhajú nadobudnuté skúsenosti z vyššie uvedeného v každodennom fungovaní doma aj v zamestnaní. Výsledkom je spokojná mama a partnerka, čo výrazne vplýva na moje okolie. 

Pavla Baďurová

Ďalšie referencie nájdete TU >>>

Rozhýbte vlastný biznis už DNES

Kliknite na tlačítko "Chcem byť v Mastermind skupine"