PRAKTICKÁ online MASTERMIND SKUPINA

pre štart alebo reštart vášho podnikania

Rozhýb svoj Biznis nápad!

Prečo sa mám prihlásiť

 • 10 hodín vzdelávania na témy, ktoré vás prevedú zásadnými krokmi pri štarte či reštarte vášho biznis nápadu.
 • 20 - 30 hodín spätnej väzby od mentora a ostatných členov skupiny na výsledky vašej práce na cvičeniach. Odporúčania, kontakty, návrhy, tipy.
 • Inšpiráciu a podporu, pretože všetci členovia skupiny majú rovnaký cieľ – rozhýbať svoj biznis nápad!
 • Prístup k desiatkam rokov životných a pracovných skúsenosti všetkých členov skupiny, pretože vďaka „horúcim kreslám“ vám ich dajú k dispozícii.
 • AHA momenty a riešenia, ktoré by ste bez nadhľadu a spätnej väzby nevideli.
 • Schopnosť v budúcnosti založiť a viesť vlastnú mastermind skupinu.

Témy stretnutí

Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! je určená pre začínajúcich podnikateľov
Počas 10-tich týždňov spoločne zvládneme tieto témy:

 • 1
  V čom chcem podnikať
  Vďaka správne položeným otázkam si ľahšie zvolíte predmet podnikania, ktorý vám dáva zmysel, a zároveň vás baví a napĺňa. Venujte čas a energiu podnikaniu, ktoré budete milovať.
 • 2
  Prečo chcem podnikať
  Spoločne nájdeme dostatočne silný dôvod, ktorý vám v ťažkých chvíľach pomôže vstať z postele, aby ste sa nevzdali. Takto s plným odhodlaním zvládnete všetky možné prekážky.
 • 3
  Konám napriek strachu
  Naučíme vás, ako pracovať so strachom, aby vás neobmedzoval v podnikaní. Strach je emócia, ktorá je súčasťou každého podnikania a neoplatí sa ho ignorovať.
 • 4
  Viem, čo chcem (práca s cieľmi)
  Pozrieme sa na to, kým ste dnes a kým sa chcete stať. Zistíme aké sú vaše ciele, ako majú vyzerať a čím ich môžete podporiť. Preskúmame kam v podnikaní smerujete, ako sa tam môžete dostať, a aké príležitosti si všímať, aby ste nakoniec vlastné ciele aj dosiahli.
 • 5
  Kto neplánuje, plánuje neúspech
  Ukážeme vám, ako vďaka plánovaniu nevyhnutných aktivít jednoduchšie nájdete cestu za svojimi cieľmi. Navyše, ak sa poučíte z minulosti a neurobíte tie isté chyby, šance na úspech sú oveľa vyššie.
 • 6
  Vytvorte si systém
  Vybrať činnosti, ktoré vám v podnikaní prinesú najväčší úžitok, je niekedy ťažké. Najmä, keď je ich tak veľa. Nedostatok času mnohých dostáva do stresu. Ak chcete byť kreatívny, produktívny a naplno využiť vlastný potenciál, vytvorte si systém. Jedine tak dosiahnete výsledky.
 • 7
  Jednoduchý Biznis plán
  Biznis plán je o číslach, ako bude vaše podnikanie fungovať a zarábať. Naučíme vás vidieť súvislosti. Konkrétne číslo si spojíte s jasným dôvodom, prečo je to tak. Uvedomíte si, ako využiť silné stránky svojho biznis zámeru, a ako zmierniť tie slabé. Vyberiete si vhodný biznis model pre vaše podnikanie.
 • 8
  Test životaschopnosti nápadu
  Ak predávate službu alebo produkty, ktoré nikto nechce, strácate čas, peniaze, aj ďalšie vzácne zdroje. Naučíme vás, ako si predpoklady a kalkulácie z vášho biznis plánu môžete overiť s realitou. Úspešný podnikateľ vychádza zo spätnej väzby, ktorú dostáva od reálnych zákazníkov.
 • 9
  Sústredenie je kľúčové
  Ľudia sú veľmi zaneprázdnení. Stále niečo robia, ale výsledky nie sú také, ako by očakávali. Navyše neustále hovoria, ako nemajú čas robiť dôležité veci. Preto s vami budeme zdieľať tipy, ako sa sústrediť na podstatné, aby ste mali dostatok síl zrealizovať to, čo ste si naplánovali v predchádzajúcich týždňoch.
 • 10
  Krok za krokom a ďalšia cesta
  Je čas, aby ste všetko, na čom ste doteraz pracovali, spojili do uceleného podnikateľského projektu. Projekty iných v skupine vás inšpirujú a tiež uvidíte vzájomné prepojenie a možnosti spolupráce.

Mastermind skupina 
ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD!
začne 5. 10. 2020

Zanechajte e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozveme.

Ako to funguje

Mastermind skupina sa stretne raz za týždeň (každý pondelok o 9:00 hod) pomocou Skype video hovoru vo vopred dohodnutom termíne.

Ide o 10 stretnutí počas nasledujúcich 10-tich týždňov (5.10. - 7.12.2020)Každé stretnutie trvá 2 - 3 hodiny (záleží to od počtu ľudí v skupine). Každú skupinu osobne vedie Ing. Soňa Ondrejková a pôsobí v nej ako mentor.

Stretnutie skupiny má dve časti: Vzdelávaciu časť a Horúce kreslá. Vo vzdelávacej časti Soňa vysvetľuje princípy, uvádza príklady a objasňuje praktické cvičenia. Vďaka nim budete pracovať na tom, čo by ste chceli pre svoje podnikanie urobiť v súvislosti s danou témou.

Výsledky týchto cvičení bude každý zdieľať na horúcom kresle nasledujúci týždeň. Najprv prebehne zdieľanie, potom spätná väzba od ostatných členov skupiny, čo zaberie približne 10 - 15 minút.

Témy v Mastermind skupine na seba nadväzujú a smerujú k celkovej zmene. Zároveň vás inšpirujú, aby ste na zmenách pracovali aj po skončení tohto 10 týždňového cyklu, napríklad vytvorením vlastnej Mastermind skupiny.

Mastermind je exkluzívna skupina určená len pre 6 ľudí

Koľko to stojí

490 €

(10 stretnutí v rozsahu 2 - 3 hodín počas nasledujúcich 10 týždňov.)

Mastermind skupina 
ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD!
začne 5. 10. 2020

Zanechajte e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozveme.

Skúsenosti ľudí s Mastermind skupinou

Soňa ma zhypnotizovala hneď na začiatku. Bola som na jej prednáške v Žiline. Mala v sebe niečo, čo ma pritiahlo. Už dávno som mala podnikanie uložené niekde v podvedomí, no bolo to pre mňa veľmi vzdialené. Cítila som, že sa nemôžem dlhú dobu pohnúť z miesta, túžila som však neskutočne po zmene a ako mama 2 detí, nemienila som sa vrátiť späť do práce, kde som trávila priveľa času. Na rodinu mi čas nezostával, tobôž nie pre seba samú.

Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! bola pre mňa to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Cieľom bolo zladiť prácu s rodinou. Skupina mi umožňovala vždy pravidelne si vyhradiť čas pre seba, no v konečnom dôsledku som ten čas mohla trávi aj viac s deťmi.

Upratala som si priestor naokolo, začala som pracovať na sebe, prekročila som komfortnú zónu aj tým, že každý z nás „makal“ na úlohách a mal zodpovednosť pred ostatnými členmi skupiny. V prostredí dôvery (keďže sme zdieľali všetci pred všetkými) som prekonávala svoje strachy a sústredila sa na svoj cieľ. Spätná väzba od ostatných bola pre mňa hnacím motorom, to ma posúvalo najviac a všetci sme boli neskutočne prepojení!!! Naučila som sa robiť si myšlienkovú mapu, čo bolo pre mňa veľmi prínosné. Vytvorila som si systém, ktorý ma nesmierne upokojil a postupne s vyčistenou hlavou som sa mohla sebarealizovať. Verím, že deťom, a nielen tým mojim, budem môcť odovzdať kúsok seba.

Soňa má úžasný ľudský prístup, má dar načúvať, vidieť súvislosti, pochopiť a psychicky podržať. Vždy mi dala praktické rady, ktoré som aj využila. Vidieť, že jej práca je pre ňu poslaním, a že ju napĺňa! Podnikanie už pre mňa nie je niečo obrovské, ale dá sa odkrokovať po malých krokoch, ktoré už robím. Soňa stojí pri mne aj naďalej a ponúka mi pomoc na mojej ceste aj po skončení skupiny, čo si veľmi vážim Soni a úprimne Ti ďakujem za tvoju podporu.
Zuzana Komosná
V Mastermind skupine ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som spoznala skvelých ľudí, ktorí sa potrebovali posunúť ďalej v podobných témach ako ja.

Program mal jasnú štruktúru s logickými celkami, ktoré na seba nadväzovali. Na každom stretnutí sme dostali zadanie, ktoré sme mali vypracovať, čím sme lepšie pochopili danú tému a tiež sme sa takto posúvali ďalej. Naše pravidelné stretnutia mi pomohli pozrieť sa na veci z iného uhla. Získala som potrebný nadhľad a vytvorila som si vlastný systém v mojom podnikaní.

Soňa túto skupinu viedla ukážkovo. Má ten dar ukázať vám smer, pomôcť vytvoriť vašu víziu a zároveň vás motivovať. Má nadpriemernú schopnosť vidieť súvislosti medzi vecami a prepájať ich. Jej Mastermind skupinu vrelo odporúčam nielen tým, ktorí s podnikaním začínajú, ale aj tým, ktorí chcú vo svojom podnikaní dosiahnuť ďalšie méty.
Zuzana JojićováDevelopment Consultant & Business Coach, www.ascendco.sk
Z Mastermind skupiny ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som získala vypratanú hlavu, štruktúrovanú cestu, ako si ísť za svojím cieľom, podporu a kvalitnú spätnú väzbu, inšpiráciu, nové návyky, poriadok v sebe a fungujúci systém.

Od nadšenca a „snílka“ som sa posunula k step-by-step realizátorovi. Získala som ešte väčší „drive“ a som pánom svojho času. Dáva mi to ešte väčší zmysel, že takto dokážem pomôcť samej sebe, a tým aj celej komunite. Soňa je pre mňa veľkou inšpiráciou, že to ide „zbaviť sa pohodlia korporátu“. Skupina ma zasa inšpiruje, že všetci na sebe makajú a aj ja mám chuť na sebe pracovať a byť príkladom pre svoje deti. Ukázať im, že si treba ísť za svojimi snami.

Inšpirujú ma aj ľudia, o ktorých som sa vďaka tejto skupine dozvedela. Cítim potrebu prispieť do tohto sveta niečím svojím. Naučila som sa zvládať ťažké situácie a robiť si mindmapu. Denne budem praktizovať naučené, kontrolovať si ciele a vytyčovať nové. Zotrvám v návykoch a prečítam si knihy, ktoré mi boli doporučené.
Alexandra Biehlermaterská dovolenka
Učím na strednej škole a mojou vášňou je vzdelávanie mladých. Na Mastermind skupine ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! som pochopila našu jedinečnosť: prepájame mládež s podnikateľmi. Začala som aktívne ponúkať školám a mladým ľuďom aktivity OZ Cesty k podnikaniu podporujúce podnikateľské myslenie.

Kľúčové boli pre mňa témy od hľadania vlastného prečo, cez myšlienkovú mapu až po biznis model. Postupnými krokmi som našla možnosti, ako môžeme ponúkať svoje aktivity a zasiahnuť čo najviac ľudí. Organizujeme pravidelné diskusie podnikateľov so študentami na školách. Pod záštitou županky sme zorganizovali prvý ročník konferencie Budúcnosť tu a teraz za účasti 130 študentov a 8 úspešných podnikateľov z celého Slovenska.

Na Mastermind skupine som spoznala ľudí, s ktorými som začala aktívne spolupracovať. Dvaja účastníci z našej Mastermind skupiny sa už zúčastnili aktivity s mládežou na letnom Campe mladých podnikateľov v Žiline. Soňa je tiež našou dobrovoľnou lektorkou na viacerých aktivitách. Získala som odvahu a praktické návody. Na spätnej väzbe mladých ľudí vidím, že to stojí za to.
Renáta FogeltonováOZ Cesty k podnikaniu
Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! mi poskytla reálny pohľad na to, čo chcem. Vďaka nej som si zreálnil a pomenoval konkrétne kroky, ktoré potrebujem urobiť. Doslova ma uchránili od problémov, o ktorých by som nevedel, že ich mám na začiatku v podnikaní riešiť.

Pre mňa boli najhodnotnejšie tieto prvky: Riešil som strachy, ktoré mi bránia napredovať v tom, čo chcem. Naučil som sa, čo konkrétne mám robiť, aby som tento strach pociťoval čo najmenej. Keď viem, čo presne mám spraviť, nedostávam sa do stresu a namiesto toho konám.
Andrej Mažáry
Mastermind skupina ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! mi pomohla si utriediť priority a lepšie plánovať. Po materskej dovolenke som znovu nadobudla zdravé sebavedomie a guráž vrátiť sa do procesu rozvoja prostredníctvom zamestnania s čiastočným úväzkom. Hoci som svoj biznis zatiaľ nerozbehla, plán mám definovaný.

Kľúčové boli pre mňa témy: plánovanie, "urobte si systém", práca so strachom. Zásadne mi pomáhajú nadobudnuté skúsenosti z vyššie uvedeného v každodennom fungovaní doma aj v zamestnaní. Výsledkom je spokojná mama a partnerka, čo výrazne vplýva na moje okolie. 
Pavla Baďurová
Pre mňa bolo veľkým prínosom, že program mal koncept a štruktúru. Zrazu som na to všetko v podnikaní nebola sama. Absolvovala som všetkých 10 častí programu Mastermind skupiny ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! a bol to veľmi hodnotne investovaný čas a peniaze.

Úlohy v programe ma prinútili zamyslieť sa nad chodom a manažmetom môjho biznisu. Prehodnotila som, ako premýšľam nad svojou firmou, jej budúcnosťou, portfóliom a jedinečnosťou. Urobila som niekoľko zmien v smerovaní firmy. Doporučujem každému, kto hľadá reštart svojho podnikania a kvalitné spätné väzby od mentorky aj účastníkov. Lebo tie len tak vonku nedostane.

Jana ŠvarnáZakladateľka, www.talentcenter.cz
U Soni na Mastermind skupine ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD! sme prechádzali konkrétnymi technikami a ja som si ujasnila, prečo vôbec chcem podnikať, a ako prekonať strach z toho vôbec do toho ísť.

Uvedomila som si, čo všetko mám (know-how, schopnosti, skúsenosti) a pochopila som, čo ma napĺňa. Na prekonanie strachu som sa naučila techniku „odpočítavania ako raketa“, ktorú používam doteraz. Aj táto téma mi pomohla pochopiť moje mentálne procesy, to prečo veci odkladám alebo sa váham rozbehnúť. To mi dalo uvedomenie, že mám možnosť "preprogramovať sa".
Michaela Fuleková

Vo chvíli keď som sa prihlásil do Mastermind skupiny ROZHÝB SVOJ BIZNIS NÁPAD!, chcel som začať podnikať. Cvičenia z programu som si robil poctivo. Tak som zistil, že chcem ľudí učiť prezentovať, komunikovať...

Za 6 mesiacov od ukončenia skupiny som už zorganizoval 80 hodín workshopov v 6-tich rôznych inštitúciách / firmách. A mám živnosť. :) 

Čo mi najviac pomohlo? Téma o prekonávaní strachu. Že strach je normálny a treba ho prekonať / prerámcovať. Konkrétne mi to pomohlo v tom, že som začal ľuďom a firmám rozprávať o tom, čo robím a začal som sa “predávať”.  To viedlo k spolupráci s firmami ako Amazon, DentsplySironam a Slovenskou akadémiou vied.

Lukáš ŠtecákKouč a trenér (Team collaboration)

Ďalšie referencie nájdete TU >>>

Rozhýbte vlastný biznis už DNES

Kliknite na tlačítko "Chcem byť v Mastermind skupine"