Aby malé a stredné podniky prežili, musia pružne reagovať na nečakané zmeny trhu. Nie je priestor na CHAOS! S Naďou Kacera a Ankou Sabolovou z Levosphere som sa rozprávala o tom, ako sú dôležité správne nastavené procesy, ktoré ovplyvňujú nielen fungovanie marketingu, ale aj chod celej spoločnosti. Pretože vo firme všetko so všetkým súvisí. Ani geniálna marketingová kampaň vám nezachráni biznis, ak nemáte prehľad v jednotlivých činnostiach firmy.

Levosphere: Ahoj Soňa, vitaj v našom podcaste. V roku 2015 si sa po 14 rokoch zamestnaneckého pomeru rozhodla odísť z vysokej manažérskej pozície v spoločnosti Hewlett-Packard, kde si posledné 3 roky riadila tím 170  konzultantov, projektových manažérov a vývojárov. Dodávali ste komplexné služby pre viac ako 35 nadnárodných spoločností po celom svete a  podporovali stovky rôznych aplikácií, projektov, či nástrojov a to všetko vo viac ako štyroch jazykoch, často v režime 24 hodín, 7 dní v týždni. Zvládla si naozaj veľkú finančnú, operatívnu a riadiacu zodpovednosť v pozícii manažérky, no potom si sa rozhodla ísť za svojím poslaním.

1. Soni, skús nám priblížiť, čo je tvoje poslanie, ktoré tak s vášňou robíš?

V Rozhýb Biznis je naším poslaním priniesť do čo najviac firiem princípy efektívnej a slobodnej firmy a maximalizácie hodnoty pre zákazníka. Naším cieľom je nastaviť efektívne fungujúce procesy, nadväzujúce na kľúčové indikátory výkonu, a tak pomôcť rozhýbať biznis správnym smerom. Potom je možné robiť zmysluplné rozhodnutia a vytvárať maximálnu možnú hodnotu pre zákazníka. Vzniká zdravé a slobodné pracovné prostredie, v ktorom je každý potenciál rozvíjaný a využívaný na 100%, a vy máte radosť z práce.

2. Ty si aj biznis mentor, čo je jeho úloha? A aký je rozdiel medzi mentorom a koučom?

Biznis mentor je expert v oblasti, v ktorej pôsobí. Pracuje s klientom na konkrétnych výstupoch, používa svoje vlastné skúsenosti a know-how, aby klientovi pomohol dosiahnuť jeho ciele. Jeho úlohou je riešiť zložité problémy, dávať odporúčania a viesť. Biznis mentor vďaka vlastným skúsenostiam vidí skryté súvislosti, odhaľuje ich a pomáha klientovi pochopiť, ako môže zlepšiť svoj biznis, ak uplatní tieto nové princípy. Naproti tomu kouč pomocou otázok pomáha klientovi hľadať odpovede v ňom samom. Neradí mu.

Podcasty Rozhýb biznis

Správne nastavené biznis procesy sú kľúčové

3. Prečo si ťa “zavolajú” do firmy, čo najčastejšie riešia, aký problém?

Pracujem s malými a strednými firmami. Tie sú veľmi náchylné na dynamické zmeny na trhu a preto potrebujú o svojom podnikaní vedieť maximum, aby mohli flexibilne reagovať. Preto najčastejšie riešim chaos vo firme: neprehľadnosť v činnostiach a výsledkoch, frustráciu zamestnancov z nezmysluplnej práce a chyby. Toto všetko extrémne zvyšuje náklady a znižuje kvalitu dodávanú zákazníkovi.

4. Aké konkrétne problémy si vďaka správne zavedeným biznis procesom vyriešila? Povedz konkrétne príklady.

Typickým príkladom je cenotvorba. Firmy často tvoria vlastné ceny len na základe cien konkurencie. Nespočítajú si svoje reálne náklady, a tak neustále horko-ťažko preliezajú rok za rokom s minimálnym ziskom. Keď vedia, čo tvorí ich náklady (aké zložky, v akej hodnote), dokážu ich aj efektívne nastaviť. Pretože každá činnosť v procese je nákladovou položkou – časovou, materiálovou, finančnou, inou.

Ďalší častým príkladom je, že sa firma rozhodne investovať do informačného systému. To je skvelé rozhodnutie, ak presne vieme pomenovať biznis požiadavky, ktorý na IS máme. Pretože inak budeme mať za drahé peniaze implementované niečo, čo ľudia nebudú používať, lebo to zdržuje, nerobí to, čo potrebujú pre biznis. Takže investícia je márna a peniaze idú rovno do koša. Preto najskôr podrobne mapujem s klientom prečo IS potrebujú, ako ho budú využívať a čo má byť merateľným výsledkom jeho zavedenia.

Ďalším typickým príkladom je šetrenie nákladov. Často sú v procese zbytočné činnosti, ktoré len zvyšujú komplexnosť, ale nepridávajú žiadnu hodnotu, napr. keď dáme klientovi možnosť meniť objednávku po jej odoslaní. Zdá sa to byť výhodou oproti konkurencii, ale prácnosť je taká vysoká, že sa to prejaví na nákladoch, ale v podstate to nemá žiadny vplyv na to, či zákazník od nás niečo kúpi alebo nie.

5. Prečo vnímaš správne nastavené biznis procesy v spoločnosti za kľúčové?

Pretože keď majiteľ či manažér robí svoje každodenné či strategické rozhodnutia, musí presne vedieť, aký budú mať dopad. Jeho očakávania musia byť založené na faktoch a číslach. Inak varí z vody či veští z krištáľovej gule. Často keď mapujeme procesy vo firme a sedí tam majiteľ, tak je prekvapený: „Takto sa to u mňa vo firme robí? Prečo? Odkedy?” To ho vystraší, lebo vie, že vo svojich kalkuláciách a rozhodnutiach rátal s úplne inými procesmi.

6. Ktoré biznis procesy analyzuješ a nastavuješ? (Spomeň úplne všetky, od logistiky, cez obchod, financie, výrobu…)

Pracujem s e-shopmi, výrobnými firmami, aj firmami, ktoré poskytujú služby. A v každej z týchto firiem mapujeme všetky procesy, pretože výstup z jedného procesu je vstupom do iného procesu.

7. Nepotrebuješ mať k tomu detailné znalosti z každej z týchto oblastí, aby si vedela, ako to funguje, a ako ich lepšie nastaviť?

Potrebujem ísť do takej hĺbky, aby sme našli skryté problémy. Viem sa správne pýtať. Mám exekutívne talenty a viem, ako veci rozbiť na drobné a znovu poskladať tak, aby fungovali lepšie

A špecifické know-how z daného odvetvia má klient. Keď mu ukážem, kde je problém a on vďaka metodológii, ktorú používam pochopí nové súvislosti, riešenie už nájdeme veľmi rýchlo, lebo on svoje podnikanie pozná.

Pokračovanie nášho rozhovoru nájdete v článku: [ROZHOVOR] Kedy vám ani geniálne nastavený marketing nezachráni biznis. Dozviete sa, ako vďaka správne nastaveným biznis procesom môžete zlepšiť obchodno-marketingové výsledky


Ak sa vďaka zmapovaným biznis procesom chcete zbaviť chaosu vo firme, napíšte mi. Veľmi rada vám s tým pomôžem.