V ČOM SME JEDINEČNÍ

  • Vo firmách meníme zabehnuté vzorce riadenia, ktoré už neprinášajú želaný efekt.

  • Do podnikania zavádzame princípy slobodnej a efektívnej firmy (prehľadné procesy, zameranie sa na výsledok, poriadok, efektívny systém práce, rozhodovanie na základe čísiel a faktov, neustále zlepšovanie sa, jasné kompetencie, kontrola nad
    nákladmi, prehľadná cenotvorba, minimalizácia plytvania).

  • Maximalizujeme hodnotu pre zákazníka (znížime objem reklamácii, zvýšime kvalitu, zefektívnime komunikáciu).

  • Využívame nástroje a metódy, ktoré vychádzajú z rôznych smerov manažmentu a psychológie.

  • Hľadáme jednoduché a účelné riešenia tak, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo.

  • Zachovávame autentickosť firmy, tvorivosť, otvorenosť, radosť z práce a slobodu myslenia.

  • Klienti získajú praktické odporúčania v podobe jasne formulovaných a konkrétnych akčných krokov (čo urobiť, ako to urobiť, prečo to urobiť, kto to urobí, kedy to urobí).

  • Vo firme navrhované zmeny aj zrealizujeme.

PREČO TO ROBÍME

Sloboda nám umožňuje voľne sa rozhodovať a plniť si svoje sny. Veríme a vieme, že ak pomôžeme firmám “odbremeniť sa” a zjednodušiť ich fungovanie, pocítia slobodu naozaj rozhýbať ich biznis a tým aj potenciál celej spoločnosti.

Naším spoločným cieľom je, aby firma fungovala autenticky, avšak efektívnejšie. Vo firme nastavíme sústredené činnosti, efektívne biznis procesy a rozhodnutia založené na prehľadných dátach a faktoch. Zo zručných ľudí vytvoríme silný tím, ktorý vie čo má robiť a aj prečo to robí.

VÁŠ BIZNIS ROZHÝBE:

Ing. Soňa Ondrejková

Soňa Ondrejková

Je skúsená manažérka - 13 rokov pracovala v korporáciách. Od roku 2016 podniká ako biznis mentorka a vnáša do firiem poriadok, rovnováhu, aktivitu a zmysluplnosť. Vlastnú cestu k podnikaniu našla cez svoje exekutívne talenty. Jednoducho vie, ako veci robiť, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo efektívne.

Soňa rozoberie firemné procesy na malé časti a nanovo ich poskladá tak, aby  fungovali omnoho kvalitnejšie za nižšie náklady. Pracuje detailne a poukazuje na skryté súvislosti. Kladie tie správne otázky, ktoré odhalia príčinu problémov vo firme. Svojím konzistentným prístupom a skúsenosťami ukazuje zrelým, malým a stredným podnikateľom jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie rozhýbať ich biznis, aby pocítili slobodu v prehľadnej a fungujúcej firme.

Prax a skúsenosti

Soňa za svoje skúsenosti, zručnosti a bohaté „know-how“ vďačí rôznorodému prostrediu a pracovným pozíciám, ktorými si prešla od roku 2001. Zdolávala výzvu za výzvou, od zodpovednosti za dodávky pre nekompromisného nemeckého zákazníka, cez multi-kultúrne prostredie v korporácii na projektoch implementácie SAP-u, či riadenia medzinárodných projektov v Hewlett-Packard. Tam spolu s manažérskou pozíciou prišla aj veľká finančná, operatívna a riadiaca zodpovednosť, keď 3 roky riadila tím 170 konzultantov, projektových manažérov a vývojárov.