V čom sme jedineční

Vo firmách meníme zabehnuté vzorce riadenia, ktoré už neprinášajú želaný efekt.

Do podnikania zavádzame princípy slobodnej a efektívnej firmy (prehľadné procesy, zameranie sa na výsledok, poriadok, efektívny systém práce, rozhodovanie na základe čísel a faktov, neustále zlepšovanie sa, jasné kompetencie, kontrola nad nákladmi, prehľadná cenotvorba, minimalizácia plytvania).

Maximalizujeme hodnotu pre zákazníka (znížime objem reklamácii, zvýšime kvalitu, zefektívnime komunikáciu).

Využívame nástroje a metódy, ktoré vychádzajú z rôznych smerov manažmentu a psychológie.

Hľadáme jednoduché a účelné riešenia tak, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo.

Zachovávame autentickosť firmy, tvorivosť, otvorenosť, radosť z práce a slobodu myslenia.

Klienti získajú praktické odporúčania v podobe jasne formulovaných a konkrétnych akčných krokov (čo urobiť, ako to urobiť, prečo to urobiť, kto to urobí, kedy to urobí).

Vo firme navrhované zmeny aj zrealizujeme.

Prečo to robíme

Sloboda nám umožňuje voľne sa rozhodovať a plniť si svoje sny. Veríme a vieme, že ak pomôžeme firmám “odbremeniť sa” a zjednodušiť ich fungovanie, pocítia slobodu naozaj rozhýbať ich biznis a tým aj potenciál celej spoločnosti.

Našim spoločným cieľom je, aby firma fungovala autenticky, avšak efektívnejšie. Vo firme nastavíme sústredené činnosti, efektívne biznis procesy a rozhodnutia založené na prehľadných dátach a faktoch. Zo zručných ľudí vytvoríme silný tím, ktorý vie čo má robiť a aj prečo to robí.

váš biznis rozhýbe:

Ing. Soňa Ondrejková

Soňa Ondrejková

Je skúsená manažérka – 13 rokov pracovala v korporáciách. Od roku 2016 podniká ako biznis mentorka a vnáša do firiem poriadok, rovnováhu, aktivitu a zmysluplnosť. Vlastnú cestu k podnikaniu našla cez svoje exekutívne talenty. Jednoducho vie, ako veci robiť, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo efektívne.

Soňa rozoberie firemné procesy na malé časti a nanovo ich poskladá tak, aby  fungovali omnoho kvalitnejšie za nižšie náklady. Pracuje detailne a poukazuje na skryté súvislosti. Kladie tie správne otázky, ktoré odhalia príčinu problémov vo firme. Svojím konzistentným prístupom a skúsenosťami ukazuje zrelým, malým a stredným podnikateľom jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie rozhýbať ich biznis, aby pocítili slobodu v prehľadnej a fungujúcej firme.

Prax a skúsenosti

Soňa za svoje skúsenosti, zručnosti a bohaté „know-how“ vďačí rôznorodému prostrediu a pracovným pozíciám, ktorými si prešla od roku 2001. Zdolávala výzvu za výzvou, od zodpovednosti za dodávky pre nekompromisného nemeckého zákazníka, cez multi-kultúrne prostredie v korporácii na projektoch implementácie SAP-u, či riadenia medzinárodných projektov v Hewlett-Packard. Tam spolu s manažérskou pozíciou prišla aj veľká finančná, operatívna a riadiaca zodpovednosť, keď 3 roky riadila tím 170 konzultantov, projektových manažérov a vývojárov.