Mastermind skupina SLOBODNÁ A ZRELÁ FIRMA

Túžite po firme, z ktorej zákazníci cítia zrelosť a zamestnanci pracujú samostatne a najlepšie, ako vedia?

Neustále na sebe pracujete a chcete byť lídrom, ktorého víziu ľudia s radosťou nasledujú, pretože sú s ňou maximálne stotožnení?

Pomohli by vám skúsenosti ľudí, ktorí v podnikaní zdolali alebo práve zažívajú podobné problémy a výzvy ako vy?

Je len niekoľko firiem, ktoré sa môžu pochváliť angažovanými zamestnancami. Ľuďmi, ktorí dokážu akceptovať spätnú väzbu, objektívne sa pozrieť na svoje výsledky a práca je pre nich poslaním, pretože ju milujú.

Aj vaša firma to môže zažiť. 

Stačí si osvojiť základné princípy slobodnej firmy, vďaka ktorým získate spokojných zamestnancov.

Posuňte firmu na vyššiu úroveň. Staňte sa lídrom, ktorý má odvahu viesť spoločnosť inak, a tým jej zabezpečiť dlhodobú prosperitu. 

Pri výbere tej najlepšej cesty už viac nemusíte byť sami. Spoľahnite sa na ľudí, ktorí majú na vlastnej koži zažité úspechy, ale aj podnikateľské starosti. Aj preto som vytvorila

Mastermind skupinu
Slobodná a zrelá firma.

Soňa Ondrejková

Volám sa Soňa Ondrejková a verím, že podnikanie prináša do života slobodu a tým mu dáva väčší zmysel.

Preto inšpirujem ľudí a tvorím komunitu podnikateľov, ktorí s vášňou napĺňajú svoje poslanie. Toto je Slovensko, na ktorom chcem žiť.

Pomáham ľuďom premeniť ich nápad a nadšenie na úspešné a fungujúce podnikanie.

Malým a stredným podnikateľom ukazujem jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie dosiahnuť vlastné biznis ciele.

Čo je Mastermind skupina

Už v roku 1925 Napoleon Hill definoval Mastermind skupinu ako spojenie dvoch alebo viacerých intelektov (myslí), ktoré pracujú v perfektnej harmónii na dosiahnutí definovaného cieľa, pričom úspech neprichádza bez spolupráce s ostatnými.

Skupina ľudí sa stretáva pravidelne a všetci pracujú na svojich vlastných cieľoch. Pomocou spätnej väzby od každého člena skupiny sa posúvajú vpred.

Spätná väzba je kľúčová, pretože vďaka nej sa učíte a ľahšie zvládate zložité situácie. Navyše získate podporu a cenné odporúčania od ľudí, ktorí majú rôzne životné a pracovné skúsenosti a kontakty.

Každá Mastermind skupina má vopred dohodnuté pravidlá, ktoré sa oplatí dodržiavať.

Čo vďaka nej získate

 • Spätnú väzbu - úprimný názor ľudí, vďaka čomu budete rýchlejšie napredovať vo svojom podnikaní. Dostanete otázky a odpovede, nad ktorými ste predtým vôbec nerozmýšľali. Prekvapia vás AHA momenty, pri ktorých si uvedomíte riešenie situácie, ktoré ste doteraz nevideli.

 • Nadhľad - emočná zainteresovanosť pri zvládaní vlastného problému vás niekedy môže dostať do bludného kruhu. Neustále riešite to isté a prehliadate iné skvelé možnosti. Čo je pre vás najväčšou výzvou, pre iného to môže byť hračka.

 • Cenné rady - v skupine sa stretnú ľudia z rôznych pracovných oblastí a môžu si navzájom pomôcť. Či už ide o odborné rady, odporúčania na hodnotné knihy, kurzy alebo kontakt na človeka, s ktorým rozhýbete váš biznis.

 • Inšpiráciu a podporu od ľudí, s ktorými ste na jednej lodi. Presne vedia, ako sa cítite. Chápu, čo je pre vás ťažké, pretože to sami prežívajú na vlastnej koži. Dokážu vás podporiť a priblížiť k vytýčenému cieľu.

 • Zodpovedný prístup k sebe a skupine. Verejný záväzok robí divy. Aj keď máte pocit, že meliete z posledného, nevzdáte sa. Prísľub, ktorý ste dali skupine vás ženie dopredu. Dodá vám silu na ceste za vlastným snom.

Čo konkrétne v Mastermind skupine nájdete

Mastermind skupina SLOBODNÁ A ZRELÁ FIRMA je určená pre podnikateľov, ktorí podnikajú 5 a viac rokov alebo si už prešli programom FUNGUJÚCA FIRMA.

Počas 10-tich týždňov spoločne zvládneme tieto témy:

 • 1
  Delegujem a funguje to
  Aby firma úspešne fungovala, ako majiteľ/ka firmy sa musíte venovať činnostiam, ktoré firmu posúvajú vpred. Vytvorila som jednoduché cvičenie, vďaka ktorému uvidíte, prečo firme neprinášate želaný efekt napriek tomu, že v nej týždenne trávite desiatky hodín. Identifikujeme, ktoré činnosti, kedy, a ako delegovať, aby ste nestratili prehľad vo svojej firme.
 • 2
  Funkčný tím je polovica úspechu (alebo aj celý)
  Správne nastavený tím dosahuje omnoho lepšie výsledky ako jednotlivci. Takýto tím prináša inovácie pri riešení problémov a ľahšie prijíma rôzne riziká. Ľudia sa navzájom podporujú, zdieľajú skúsenosti a prinášajú sebe aj firme väčší úžitok. Ukážem vám, ako správne nastaviť tím, aby pomohol firme dosahovať ciele, a tak byť úspešnou.
 • 3
  Reporting - spolupráca s účtovníkom pri získavaní informácií
  Je škoda, ak účtovníka vnímate len ako niekoho, kto za vás podá daňové priznanie a splní iné zákonné povinnosti. Naučím vás, aké údaje od neho môžete požadovať, aj keď pre vás pracuje externe. Pochopíte, že účtovníctvo je zdrojom cenných informácií a podkladom pre každodenné biznis rozhodovanie. Povieme si, čo je to reporting, a ako si vytvoríte vlastnú tabuľku výsledkov - „Balance scorecard”.
 • 4
  Manažérske rozhodnutia v prospech dlhodobého úspechu firmy
  Objasníme si, aké ukazovatele výkonnosti má zmysel sledovať s prihliadnutím na špecifiká odvetvia, v ktorom vaša firma pôsobí. Vysvetlíme si, ako nastaviť KPIs, aké dáta potrebujete pre ich výpočet získať z účtovníctva, ako a prečo ich sledovať z krátkodobého, aj z dlhodobého hľadiska a čo ich hodnota znamená.
 • 5
  Slobodná firma ako firemná kultúra I
  Aj vaši zamestnanci môžu na seba prevziať plnú zodpovednosť za svoj výkon bez toho, aby ste nad nimi stáli a neustále ich kontrolovali. Verte mi, dá sa to. Ukážem vám jednoduché princípy podporujúce ľudskosť, vďaka ktorým to zvládnete aj vo vašej firme.
 • 6
  Slobodná firma ako firemná kultúra II
  Ak dáte ľuďom dôveru, budete k nim transparentní a budete sa k nim správať ako k dospelým, vráti sa vám to v podobe dlhodobo udržateľnej a stabilnej firmy, pre ktorú budú pracovať s radosťou a na 100 %. Inšpirujem vás k budovaniu firemnej kultúry založenej na dôvere, ľudskosti a slobode.
 • 7
  Zákaznícka spokojnosť vs. zisk
  Jedine spokojný zákazník je ochotný opätovne nakúpiť a firmu odporučiť svojim známym. Pochopíte, prečo je dôležité sa tým zaoberať, ako spokojnosť merať, a tým ju aj manažovať. Lojalita zákazníka je úzko prepojená so ziskom firmy.
 • 8
  „Design thinking” - komplexné riešenie problémov
  Ide o prístup pri riešení problémov, ktorý je typický najmä pre dizajnérov. Opiera sa o niekoľko fázový proces - od zisťovania potrieb zákazníka, cez spracovanie získaných dát, až ku testovaniu jednoduchých a lacných prototypov. Vďaka tomuto prístupu veci uvidíte v širších súvislostiach a z „to sa nedá” sa zrazu stane „ako by sme mohli”.
 • 9
  Charizmatický líder I
  Dobrý líder najprv musí spoznať samého seba. Ak budete používať prístup „design thinking” a zaoberať sa potrebami vašich ľudí (interných zákazníkov), ľahšie identifikujete svoje silné a slabé stránky, svoje potreby, aj frustrácie. Vďaka tomu objavíte štýl vedenia ľudí, ktorý bude vyhovovať vám, aj vašim ľuďom.
 • 10
  Charizmatický líder II
  Spokojnosť externého zákazníka vychádza zo spokojnosti vašich ľudí. Ako však spoznáte skutočné potreby a očakávania ľudí z vášho tímu? Stačí, ak sa budete správne pýtať. Opäť uplatníme princípy „design thinking“. Vysvetlím vám niektoré techniky, pomocou ktorých zistíte, kde vo firme strácate efektivitu, čo ľudí zbytočne frustruje, a čo sa s tým dá robiť.

Mastermind skupina SLOBODNÁ A ZRELÁ FIRMA
začne 7.2.2019

Tešíte sa? Ja veľmi :-). Zanechajte mi e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozvem.

Ukážka vzdelávacej časti Mastermind skupiny

Ako to celé funguje?

Mastermind skupina sa stretne raz za týždeň (každý štvrtok o 8:30 hod) pomocou Skype video hovoru vo vopred dohodnutom termíne. 

Ide o 10 stretnutí počas nasledujúcich 10-tich týždňov (7.2. - 11.4.2019). Každé stretnutie trvá 2 - 3 hodiny (záleží to od počtu ľudí v skupine). Každú skupinu vediem osobne a pôsobím v nej ako mentor. Pri niektorých témach som si ako hostí pozvala Katarínu Lukáčovú a Michaelu Fulekovú.

Majiteľom firiem ukazujem, ako im v podnikaní môžu pomôcť obyčajné čísla z účtovníctva. Vďaka presným podkladom budú mať prehľad, čo sa v ich firme deje a získajú väčšiu istotu pri denných, ale aj strategických rozhodnutiach.
Katarína Lukáčováúčtovno-ekonomický analytik
Pomáham firmám pri tvorbe a vylepšení produktov a služieb. Spoločne overujeme, či produkt spĺňa potreby a očakávania zákazníka. Šetrím im peniaze, pretože na trh sa dostane produkt, o ktorý je dostatočne veľký záujem.
Michaela Fulekovádesign thinking expert

Stretnutie skupiny má dve časti: Vzdelávaciu časť a Horúce kreslá. Vo vzdelávacej časti vysvetľujem princípy, uvádzam príklady a objasňujem praktické cvičenia. Vďaka nim budete pracovať na tom, čo by ste chceli vo svojom podnikaní zmeniť v súvislosti s danou témou.

Výsledky týchto cvičení bude každý zdieľať na horúcom kresle nasledujúci týždeň. Najprv prebehne zdieľanie, potom spätná väzba od ostatných členov skupiny, čo zaberie približne 10 - 15 minút.

Témy v Mastermind skupine na seba nadväzujú a smerujú k celkovej zmene. Zároveň vás inšpirujú, aby ste na zmenách pracovali aj po skončení tohto 10 týždňového cyklu, napríklad vytvorením vlastnej Mastermind skupiny.

Mastermind skupina sa otvára pri minimálnom počte 6 ľudí. Keď sa do skupiny prihlási maximálny počet - 10 ľudí, skupina sa uzavrie a už nebude možné do nej vstúpiť. Avšak môžete sa prihlásiť do ďalšej Mastermind skupiny, ktorá sa vytvorí po splnení podmienky minimálneho počtu záujemcov.

Čo za to?

Účasť v Mastermind skupine SLOBODNÁ A ZRELÁ FIRMA, vďaka ktorej posuniete vaše podnikanie do úplne iných rozmerov, stojí iba:

299 €

(10 stretnutí v rozsahu 2 - 3 hodín počas nasledujúcich 10 týždňov.)

Som si istá, že sa vám vynaložené peniaze veľmi rýchlo vrátia v podobe rozhýbaného biznisu, praktických odporúčaní, cennej spätnej väzby, inšpirácie a podpory od ľudí, ktorí sú na rovnakej ceste za vlastným prosperujúcim podnikaním ako vy.

Mastermind skupina SLOBODNÁ A ZRELÁ FIRMA 
začne 7.2.2019

Tešíte sa? Ja veľmi :-). Zanechajte mi e-mailovú adresu
a buďte medzi prvými, koho do Mastermind skupiny pozvem.

Čo povedali ľudia na spoluprácu so mnou

So Soňou sa spolu s bratom (ako majitelia firmy) pravidelne stretávame už takmer rok. Tematicky sme sa už venovali vízii a hodnotám firmy, KPIs, zlepšovaniu fungovania nášho skladu, vedeniu ľudí a prirodzene sme sa dostali k mapovaniu procesov v sklade a v obchodnom tíme.

Pre obchodný tím sme zorganizovali workshop a bol to dobrý nápad. Vďaka tomu, ako Soňa workshop viedla, sme sa dostali do takej hĺbky, akú si počas bežného pracovného dňa z časových dôvodov nemôžeme dovoliť. Bolo užitočné mapovať každú činnosť, ktorá sa v procese obchodu deje od začiatku až po jeho koniec.

Soňa kládla trefné otázky, vďaka čomu boli členovia tímu schopní jasne identifikovať, kde sú slabé miesta procesu, ktoré nám môžu znižovať predaj, a kde chýbajú dohodnuté pravidlá, ktoré by proces zjednodušili. Navrhli sme niekoľko spôsobov, ako účinnejšie pracovať s kapacitou tímu podľa zložitosti úloh, ktoré prichádzajú. Tým sme sa na neho mohli pozrieť z novej perspektívy, nájsť slabé miesta, vypustiť ich alebo nahradiť novým postupom.

Je cítiť že Sonina prax z korporátneho prostredia dokáže priniesť potrebný poriadok do firmy. Veľkým plusom je aj to, že proces, keď ho už máme dokončený, je výborne použiteľný pre nových zamestnancov pri adaptácií v novom zamestnaní. Zamestnanec sa má o čo oprieť a nemusí sa svojho skúsenejšieho kolegu 100 x vypytovať to isté! Chceme, aby naše procesy boli jednoduché, flexibilné a tak účinné, aby si aj zákazník všimol pozitívnu zmenu v rýchlosti a kvalite jeho obslúženia v našich stavebninách. 

Prínos Soni cítim najmä v tom, že dokázala dať na papier, jasne vizualizovať a optimalizovať procesy, ktoré “nejako” vznikli z predajnej praxe, ale držali sme ich len v hlavách
Andrej Kubaškahttp://www.k-store.sk/

Ďalšie referencie nájdete TU >>>

Rozhýbte vlastný biznis už DNES

Kliknite na tlačítko "Chcem byť v Mastermind skupine"