DETI PODNIKATEĽMI

Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel.
Platí to aj v podnikaní.

Spolupracujem s neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko, kde ako dobrovoľný konzultant podporujem podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie na základných a stredných školách.

Som súčasťou týchto projektov:

JA Základy podnikania 

Ide o voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania.

Zábavnou a pre deti zrozumiteľnou formou spájam ekonomickú teóriu s praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Venujeme sa piatim témam: Peniaze, Organizácia, Manažment, Výroba a Marketing.

JA Aplikovaná ekonómia

Stredoškoláci si založia vlastnú firmu, v ktorej vďaka reálnej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku na konci školského roka.

Študenti si môžu vyskúšať, ako v praxi fungujú teoreticky nadobudnuté znalosti. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale stávajú sa zodpovednými, vedia sa rozhodovať a viesť firmu.

Deti podnikateľmi v praxi:

Deti podnikateľmiV rámci projektu JA Základy podnikania a témy Výroba sme so žiakmi na ZŠ Karpatská v Žiline experimentovali pri skladaní pier.

Chceli sme vedieť, či je efektívnejšia kusová alebo hromadná výroba. Rozdelili sme si prácu a dohodli sa, kto bude montovať perá a kto bude kontrolovať kvalitu. Žiaci sa nevedeli dočkať, kedy sa stanú súčasťou výrobného tímu.

Prvý experiment s kusovou výrobou dopadol takto: jeden žiak za 90 sekúnd vyrobil 2,33 pera. Pozorovaním žiaci vedeli krásne identifikovať, kde vznikajú slabé a úzke miesta vo výrobnom procese a sami navrhli, ako ich odstrániť. Aby bola výroba efektívnejšia, na úzkych miestach sme navýšili kapacitu.

Druhý experiment s hromadnou výrobou dopadol takto: jeden žiak za rovnaký čas vyrobil 2,66 pera, čo je o 0,33 pera viac.  Pri skladaní pier sa hromadná výroba ukázala ako efektívnejšia. Učenie sa cez vlastný zážitok bavilo žiakov zo všetkého najviac.

Zážitkové učenie je TOP. Deti sa veľmi tešili, že si vlastnoručne zmontované perá mohli nechať. Aj malé radosti potešia.

O tom, že učenie môže byť zábavné, hovoria aj nasledujúce hlášky:

JA Základy podnikania - téma Výroba

Ja: Deti, čo vás motivuje k väčšiemu výkonu?
Samo: Mňa len peniaze, nič iné ma nezaujíma.
Emka: Keď ma niekto pochváli alebo dostanem dobrú známku.
Filip: Keď s niekým súťažím, porazím ho a môžem ho zadupať do zeme.

Kde na to tie deti chodia. 🙂

JA Základy podnikania - téma Marketing a Prezentácia

Mirko: Naša pizzéria sa volá „Šunčička s.r.o.“ a to preto, že po zjedení pizze budú všetci tuční ako šunčičky. Našou silnou stránkou je, že vôňa pizze je kultúrno-chuťotvorná. Slabou stránkou našej firmy je, že zamestnávame upratovačku, ktorá má cez 80 rokov. Inak je to náš najvernejší zamestnanec, ale trochu už nepočuje. Preto sa nečudujte, že podlaha bude umytá len každý druhý deň. 🙂

JA Základy podnikania - záverečná hodina

Ja: Deti, čo sa vám na našich hodinách najviac páčilo?
Filip: Veľa sme sa naučili, bolo to zábavné a mňa ste inšpirovali na celý život.
Mirko: To, čo ste nás učili, malo hlavu a pätu. Zmenili ste, čo si o podnikaní myslím. Môj otec síce podniká a povedal, že už nikdy viac, ale ja mám teraz iný názor.
Kristián: U mňa ste zmenili to, ako si vyberám, čo si kúpim. Už budem rozmýšľať, ako miniem peniaze.

Od detí sa veľmi rada dozvedám, ako vnímajú podnikanie a čo už vedia o rôznych pojmoch z oblasti riadenia firmy. Deti boli vnímavé a dávali mi množstvo otázok. Učila som sa spolu s nimi. Opäť som si uvedomila, že každý z nás má vlastný jedinečný pohľad na veci okolo nás, cez svoje skúsenosti, cez to, čo sme doteraz počuli a zažili.