Ako mi pomôžu čísla, keď začínam podnikať?

Keď začínate podnikať, viesť si čísla a štatistiky hneď od začiatku sa vám môže zdať zbytočné. Opak je však pravdou. Čím skôr začnete merať výsledky vášho biznisu, priradíte k nim dôvod a aktivity, vďaka ktorým ste ich dosiahli, tým skôr sa budete rozhodovať ako podnikateľ.

čísla a podnikanie

Ak si nevšímate, čo vám cez čísla hovorí trh a zákazníci, môže sa stať, že „spálite“ svoje investície na nesprávnych miestach.

S každým eurom treba narábať tak, aby ste vedeli:

 • prečo ho vynakladáte (čo vám to prinesie),
 • ako a kedy sa vám vráti.

Čísla a podnikanie v praxi

Do podnikania vstupujete s rôznymi očakávaniami, vrátane tých finančných. Podnikanie vás má živiť, vrátiť vám investované peniaze, zhodnotiť ich, a tiež uživiť tím ľudí, ktorí pre vás pracujú. Preto svoje zmýšľanie o tom, ako sa majú financie vo vašom podnikaní hýbať, pretavte do jednoduchých tabuliek.

Tabuľky by mali obsahovať údaje o vašich príjmoch: 

 • Čo predávateaká je cena za kus (1 hodinu, 1 porciu, 1 výrobok, 1 ucelenú službu)?
 • Koľko toho predáte za deň, týždeň, mesiac?
 • Aké príjmy predpokladáte? Počet kusov, ktoré očakávate, že predáte (napr. za mesiac) vynásobte cenou, za ktorú to budete predávať.
 • Svoje výpočty podporte argumentami o spôsobe realizácie: 
  • Akými kanálmi to predáte (napr. kamenná predajňa, e-shop, prevádzka na námestí, stánok na festivale, osobný predaj)?
  • Ako zaistíte, aby boli príjmy stabilné (napr. reklama, networking, dlhodobé zmluvy s odberateľmi)?
  • Čím chcete zaujať, ak predávate veľmi bežné produkty ako napr. občerstvenie? V čom budete iní? Na akú cieľovú skupinu sa sústredíte?

Všimnite si, že okrem jednoduchých výpočtov potrebujete premýšľať aj nad tým, čo musíte v praxi skutočne urobiť, aby sa vaša myšlienka zhmotnila.

Pri spisovaní príjmov ste sa rozhodovali o stratégii – spôsobe, ako očakávané príjmy dosiahnete. Teraz to musíte prepočítať aj na peniaze, aby ste vedeli, koľko vás každá aktivita bude stáť.

Tabuľky by mali obsahovať aj výdavky, čiže náklady spojené s realizáciou:

 • Ak ste sa rozhodli, že stabilitu a rast príjmov zabezpečíte vďaka reklame, porozmýšľajte, akú formu zvolíte (Facebook, televízia, časopisy) a koľko presne vás to bude každý mesiac stáť?
 • Koľko mesačne zaplatíte za pohonné hmoty, ak svojich klientov navštevujete osobne?
 • Na koľko vás vyjde prevádzka kamennej predajne? Započítajte všetky náklady s tým spojené vrátane nájmu, elektrickej energie, telefónov, poplatkov za vodu, upratovanie a podobne.
 • K svojmu podnikaniu potrebujete získať nejaké povolenia alebo licencie? Sú jednorazové alebo sa platia každý mesiac?
 • Aké ďalšie investície musíte urobiť, aby ste začali podnikať so svojím „minimálne životaschopným produktom“? Potrebujete auto, či nejaký stroj? Koľko eur mesačne budete splácať za tieto investície?
 • Koľko vás stoja mzdy zamestnancov alebo vaša vlastná mzda vrátane odvodov do poisťovní?
 • Dohodli ste sa na províziách pre svojich biznis partnerov? Koľko mesačne vám z rozpočtu ukroja?

Údaje si zapíšte do tabuľky v exceli alebo na papier. Buďte čo najpresnejší, aj keď zatiaľ sú to len odhady.

Musíte jasne vedieť, čo stojí za každým odhadom a aká aktivita ho naplní. Jednoducho, prečo je to takto a nie inak.

Keď si spočítate všetky vaše náklady, presne viete, koľko príjmov potrebujete, aby ste ich každý mesiac mohli zaplatiť (v najlepšom prípade vytvoriť aj pozitívnu rezervu).

Vo svojich odhadoch buďte radšej konzervatívny, najmä ak ešte nemáte skúsenosti a reálne čísla, o ktoré by ste sa mohli oprieť. 

Tabuľky si vždy aktualizujte. Vkladajte do nich reálne výsledky vášho podnikania. Starostlivo sledujte koľko a na čo všetko míňate, ale aj čo konkrétne vám prináša príjmy.

Svoje výsledky vyhodnocujte

Používajte dva stĺpce, zvlášť pre príjmy, aj výdavky. Do jedného si zapíšte odhady, do druhého reálne výsledky. Čísla v stĺpcoch sa určite budú líšiť. Otázka je: O koľko a prečo?

Svoje výsledky interpretujte cez pravidelné sledovanie vývoja týchto čísiel. Napríklad:

 • ak ste investovali o 100 eur viac do reklamy, o koľko sa zdvihli v danom čase vaše tržby? Má to priamy súvis? Ak nie, prečo? 
 • Ak ste oslovili nových zákazníkov a mesačne ste najazdili o 3 000 km viac, koľko zmlúv vám pribudlo a v akej hodnote? 
 • Na akých zákazníkov ste sa sústredili? Ktorí z nich vám prinášajú najviac príjmov v pomere k vynaloženým nákladom (tzv. Parettovo pravidlo). 

Sledovanie príjmov a výdavkov každý mesiac je nevyhnutou činnosťou, aby ste si boli istý, že podnikanie nejde dolu vodou.

K týmto základným meraniam postupne pridáte aj tie, ktoré sú špecifické práve pre vaše podnikanie. Napríklad: Ak máte reštauráciu, budete vyhodnocovať, či sa vám oplatí mať otvorené už od 9:00 h ráno alebo radšej zavriete v neskorých nočných hodinách (podľa tržieb počas dňa). Alebo ak ste e-shop, sledujte si, koľko peňazí v online reklame vám ešte zabezpečí rast príjmov a kedy sa to už nemení napriek tomu, že ste investíciu do reklamy zoštvornásobili.

Určite si maximálne 5 ukazovateľov, ktoré budete pravidelne sledovať. Ak sa vám na základe čísiel bude zdať, že niečo nefunguje, vždy vo svojich meraniach choďte ešte hlbšie a zistite príčinu tohto stavu.

Všetky manažérske rozhodnutia sa najlepšie robia na základe čísel, pretože ich viete spätne vyhodnotiť a prípadne sa z toho poučiť. 

Inšpiroval vás tento nápad k vlastnému podnikaniu? Zapojte sa do programu pre začínajúcich podnikateľov vyplnením kontaktného formulára TU >>>

Verím, že podnikanie prináša do života slobodu a tým mu dáva väčší zmysel. Preto inšpirujem ľudí a tvorím komunitu podnikateľov, ktorí s vášňou napĺňajú svoje poslanie. Toto je Slovensko, na ktorom chcem žiť.

Pomáham ľuďom premeniť ich nápad a nadšenie na úspešné a fungujúce podnikanie. Malým a stredným podnikateľom ukazujem jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie dosiahnuť vlastné biznis ciele.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité pre účel spracovania tohto komentára.