Výhody mapovania biznis procesov

Výhody mapovania biznis procesov

Mnohí podnikatelia mapovanie biznis procesov a ich optimalizáciu vnímajú ako veľkú neznámu. Myslia si, že ide o korporátnu tému, akúsi byrokraciu, ktorá im prinesie viac problémov než úžitku. Neuvedomujú si, aké výhody mapovania biznis procesov môžu získať, v čom je...