BIZNIS MENTORING

Ste unavený/á, neustále v strese, pod veľkým tlakom a skôr si pripadáte ako dievča pre všetko, než ako majiteľ/ka firmy?

Túžite po fungujúcej firme bez chaosu, zbytočných chýb, nespokojných zamestnancov a klientov, ktorí sa vždy na niečo sťažujú?

Chcete vedieť, čo máte vo firme sledovať, aby ste mohli s istotou prijať správne biznis rozhodnutia?

 

Podnikanie je o veľkých možnostiach, ale aj zodpovednosti. 

Nie vždy je to jednoduché. Najmä vtedy, ak si s niečím neviete rady a nemáte nikoho, kto by vám s tým vedel pomôcť.

Riešením je Biznis mentoring.

 

Soňa Ondrejková

Volám sa Soňa Ondrejková a verím, že podnikanie prináša do života slobodu a tým mu dáva väčší zmysel.

Preto inšpirujem ľudí a tvorím komunitu podnikateľov, ktorí s vášňou napĺňajú svoje poslanie. Toto je Slovensko, na ktorom chcem žiť.

Pomáham ľuďom premeniť ich nápad a nadšenie na úspešné a fungujúce podnikanie.

Malým a stredným podnikateľom ukazujem jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie dosiahnuť vlastné biznis ciele.

Čo je Biznis mentoring / Čo ním získate

Biznis mentoring je individuálne poradenstvo pre podnikateľov, majiteľov firiem a manažérov, vďaka ktorému spoločne rozhýbeme váš biznis.

  • Ukážem vám, ktoré činnosti môžete delegovať na svojich ľudí, nestratiť pritom prehľad, a tak získať viac času na strategické záležitosti vo firme.

  • Pochopíte, prečo je dôležité mapovať biznis procesy. Odhalíme slabé a kritické miesta v systéme fungovania firmy. Zrazu všetko pôjde oveľa ľahšie. Náklady budú nižšie, kvalita vyššia, čo ocenia predovšetkým vaši zákazníci.

  • Naučím vás, ktoré ukazovatele výkonnosti sú kľúčové, a ako ich merať. Pri vlastných rozhodnutiach budete istejší, pretože sa budete mať o čo oprieť.

  • Pomôžem vám vytvoriť slobodnú a ľudskú firemnú kultúru, vďaka ktorej získate lojálnych zákazníkov a zamestnanci budú pre vás pracovať s radosťou.

  • Ukážem vám, ako vytvoriť jednoduchý biznis plán a test životaschopnosti vášho nápadu.

  • Pozrieme sa aj na ďalšie problémy, ktoré trápia práve vašu firmu a nedarí sa vám ich úspešne vyriešiť.

Ako môže Biznis mentoring vyzerať

Každá firma je jedinečná a má svoje problémy. Preto Biznis mentoring nie je všeobecný. Ide o individuálne poradenstvo, kde prihliadam na konkrétne potreby firmy a riešim situácie, ktoré majiteľa firmy najviac trápia.

Pozrite si, ako vyzeral Biznis mentoring v prípade klientov, ktorí boli ochotní zdieľať výsledky našich spoločných stretnutí. Rozdelila som ich do troch najčastejšie riešených tém. Konkrétne ukážky Biznis mentoringu nájdete po kliknutí na "Viac detailov":

Ako to celé funguje?

Individuálne poradenstvo pre podnikateľov, majiteľov firiem a manažérov prebieha osobne alebo prostredníctvom Skype video hovoru vo vopred dohodnutom termíne.

Konzultácia väčšinou trvá v rozsahu 2 až 4 hodín. Záleží to od témy, s ktorou potrebujete pomôcť.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom Biznis mentoringu, napíšte mi >>> 

Čo za to?

Biznis mentoring, s ktorým ľahšie rozhýbete vlastný biznis, stojí iba:

60 € / hodina

(Individuálne poradenstvo zvyčajne trvá 2 - 4 hodiny.)

Som si istá, že sa vám vynaložené peniaze za mentoring veľmi rýchlo vrátia v podobe vyšších objednávok vašej služby, výrobku, či ušetrených nákladov.

BONUS

Chcete si byť na 100 % istý/á, že vám dokážem pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu, na ktorej mi poviete, čo vám vo firme robí skutočné starosti.

Úvodnú hodinovú konzultáciu v hodnote 60 € získate ako bonus k Biznis mentoringu.

Čo povedali ľudia na spoluprácu so mnou

So Soňou som sa stretla, lebo som potrebovala urobiť poriadok v cenotvorbe produktov. Keď sme sa spolu rozprávali o fungovaní našej firmy, Soňa zamierila svoje otázky aj smerom k množstvu úloh a kompetencií, ktoré som na seba za tie roky fungovania firmy prevzala.

Vďaka jej cvičeniu, ktoré sme na konzultácií spolu urobili, som pochopila, ktorými činnosťami prinášam firme hodnotu, ktoré by som mala delegovať a na čo sa sústrediť, aby som mala zo svojho podnikania naďalej radosť a necítila sa zahltená a preťažená.

Sonine odporúčania som dala do praxe takmer okamžite. Fungujú a ja som spokojná, že svoj čas venujem zmysluplným činnostiam, ktoré firme pomáhajú rásť.
MSc. Martina Koóšová, PhD.www.kooswinery.com
Soňu som oslovil, pretože som počul, že vie podnikateľom pomôcť zefektívniť procesy a uvoľniť tak čas pre dôležitejšie veci ako každodenný chod firmy. Po pár konzultáciách som pochopil, že skutočne to, čo je na firme najhodnotnejšie, je know-how, no pokým nie je spísané, nemá až takú veľkú hodnotu.

Na jej podnet som začal písať pracovné postupy a návody, čo nám pomohlo veľmi rýchlo zaučiť nového človeka a ja už nedostávam otázky: "Ako sa robí...?"
Michal HrehušFounder & CEO I Can Academy
Veľmi oceňujem Sonin prístup, pretože vie trefne pomenovať problém, ktorý aktuálne riešim. Samozrejme okrem toho vie navrhnúť efektívne riešenie.

Pomohla mi zorientovať sa v množstve úloh, ktoré som mal pred sebou a jasne nastaviť priority a ciele. Všetko sme pekne rozdelili do kategórií, na ktoré by som sám neprišiel. Po stretnutí so Soňou som mal čistú hlavu a mohol som sa venovať dôležitým úlohám bez toho, aby som rozmýšľal nad niečím iným.
Ľuboš SaboSales director VISIBILITY
So Soňou sa spolu s bratom (ako majitelia firmy) pravidelne stretávame už takmer rok. Tematicky sme sa už venovali vízii a hodnotám firmy, KPIs, zlepšovaniu fungovania nášho skladu, vedeniu ľudí a prirodzene sme sa dostali k mapovaniu procesov v sklade a v obchodnom tíme.

Pre obchodný tím sme zorganizovali workshop a bol to dobrý nápad. Vďaka tomu, ako Soňa workshop viedla, sme sa dostali do takej hĺbky, akú si počas bežného pracovného dňa z časových dôvodov nemôžeme dovoliť. Bolo užitočné mapovať každú činnosť, ktorá sa v procese obchodu deje od začiatku až po jeho koniec.

Soňa kládla trefné otázky, vďaka čomu boli členovia tímu schopní jasne identifikovať, kde sú slabé miesta procesu, ktoré nám môžu znižovať predaj, a kde chýbajú dohodnuté pravidlá, ktoré by proces zjednodušili. Navrhli sme niekoľko spôsobov, ako účinnejšie pracovať s kapacitou tímu podľa zložitosti úloh, ktoré prichádzajú. Tým sme sa na neho mohli pozrieť z novej perspektívy, nájsť slabé miesta, vypustiť ich alebo nahradiť novým postupom.

Je cítiť že Sonina prax z korporátneho prostredia dokáže priniesť potrebný poriadok do firmy. Veľkým plusom je aj to, že proces, keď ho už máme dokončený, je výborne použiteľný pre nových zamestnancov pri adaptácií v novom zamestnaní. Zamestnanec sa má o čo oprieť a nemusí sa svojho skúsenejšieho kolegu 100 x vypytovať to isté! Chceme, aby naše procesy boli jednoduché, flexibilné a tak účinné, aby si aj zákazník všimol pozitívnu zmenu v rýchlosti a kvalite jeho obslúženia v našich stavebninách. 

Prínos Soni cítim najmä v tom, že dokázala dať na papier, jasne vizualizovať a optimalizovať procesy, ktoré “nejako” vznikli z predajnej praxe, ale držali sme ich len v hlavách
Andrej Kubaškahttp://www.k-store.sk/
Potreba zmapovať procesy v Merchyou prišla s plánovaným prechodom na nový ERP systém. Správne zadanie pre implementačnú firmu bolo doslova kľúčové. Dovtedy sme boli presvedčení, že vieme ako to vo firme funguje, poznáme naše „workflows“, ktoré idú dobre.

Pri samotnej analýze, ktorou nás Soňa viedla, sme zistili, že to vlastne úplne presne nevieme a nemáme ich nikde zosumarizované, zakreslené, skrátka zmapované. Tiež je dôležité, aby sme ich udržovali aktuálne, pretože procesy sa môžu meniť a ľudia potrebujú jasne vedieť, čo majú vo firme robiť, čo ich práci predchádza, a čo po nej nasleduje. 

Vďaka konzultácií so Soňou sme si, ako majitelia firmy, uvedomili všetky súvislosti chodu firmy a tiež dôsledky, ktoré môžu nastať, pokiaľ by si ľudia svoju prácu nerobili dobre.
Šimon ŠišovičKonateľ, MERCHYOU s.r.o.
Soni, Tvoja pomoc s cenotvorbou mi pomohla upratať si v tom, do čoho investovať čas a energiu, a do čoho nie.  Pomohla si mi nastaviť ceny a služby tak, aby boli spokojní klienti i ja.

Keď som videla, aké mám skutočné náklady (mnohé boli skryté a netušila som o nich), začala som viac dbať, kde a do čoho investujem. Dala si mi komplexný, jasný návod, ako si kedykoľvek poradiť s cenotvorbou nového produktu, či služby.

Zároveň si mi poskytla zrkadlo, kde sa má moja cenová hladina pohybovať, aby moje podnikanie  dlhodobo prosperovalo. Je pravda, že čísla niekedy nepustia. Treba sa o ne v podnikaní opierať. 

A sranda bola, že sme sa aj logicky dopracovali k cene, ktorú som intuitívne vnímala, že by taká mala byť. 

Nepozeráš len na čísla, ale riešiš klientka komplexne - zohľadňuješ jeho potreby, koľko hodín chce a môže pracovať, koľko klientov mesačne zvládne energeticky a potom to vieš prepojiť s tými číslami a cenami. To je umenie, ktoré vedie k situácii, že sú všetci spokojní - aj ja aj moji klienti. 
Marcela ŠpalkováMajiteľka, www.stylnamieru.sk
Na základe odporúčaní od Soni, sme dokázali rásť rýchlym tempom a s menšími problémami. Pri biznis rozhodnutiach nám chýbali dáta. Spoločne sa nám podarilo identifikovať, ktoré údaje by sme mali sledovať, aby sme vedeli riadiť firmu, jej rast, predikovať presne náklady, či pracovné kapacity. Dáta sú nevyhnutné pri vykonávaní dôležitých rozhodnutí a jeden z najdôležitejších vstupov pri tvorbe biznis stratégie. 

Ďalším veľkým problémom vo firmách je komunikácia. Spoločne sme navrhli systém komunikácie tak, aby sme zvýšili informovanosť na všetkých úrovniach firmy. Soňa nám pomohla aj s návrhom rozdelenia kompetencií a pomohla vytvoriť organizačnú štruktúru firmy
Jaroslav Chrapko - SatoriKonateľ, Dedoles, s.r.o.

Ďalšie referencie nájdete TU >>>

Rozhýbte vlastný biznis už DNES

Kliknite na tlačítko "Chcem Biznis mentoring"