Biznis mentoring

MAPOVANIE PROCESOV VO FIRME

Rozvojom a rastom môže byť fungovanie firmy zložité. Dejú sa chyby, trpí zákazník a zamestnancom trvajú úlohy omnoho dlhšie ako kedysi. Niekedy to býva poriadny chaos. Zamestnanci nestíhajú, sťažujú sa na systém práce a žiadajú novú posilu do tímu.

Ako zistíte, či majú pravdu?

Nábor nových zamestnancov, či implementácia nového softwaru zvýši náklady. Nezmierte sa s tým, že je to prirodzený dôsledok rastu. Práve naopak.

Čo získate

Nájdite si čas na zmapovanie procesov a hľadajte cesty, ako všetko zjednodušiť. Vďaka tomu:

  • Ušetríte čas, peniaze, materiál, ľudské a iné vzácne zdroje.
  • Zvýšite kvalitu služby, či výrobkov.
  • Získate prehľad a kontrolu nad firmou.

Ako prebieha mapovanie procesov vo firme?

Mapovanie procesov vo firme

Individuálne poradenstvo pre podnikateľov, majiteľov firiem a manažérov prebieha osobne alebo prostredníctvom Skype video hovoru vo vopred dohodnutom termíne.

  • Najprv zjednodušíme fungovanie firmy vďaka vizuálnym procesným mapám. Poradenstvo trvá 3 – 4 hodiny (prejdeme si 1., 2. a 3. bod na obrázku vyššie).

  • Potom vás naučím, ako so zmapovaným procesom ďalej pracovať. Ako neustále odstraňovať slabé miesta a riziká, aby biznis fungoval pre vás a nie vy pre neho. Poradenstvo trvá 2 – 3 hodiny (prejdeme si 4., 5. a 6. bod na obrázku vyššie).

Ak máte ďalšie otázky ohľadom Biznis mentoringu, napíšte mi >>> 

Toto je výsledok poradenstva:

Čo za to?

Biznis mentoring, s ktorým ľahšie rozhýbete vlastný biznis, stojí iba:

60 € / hodina

(Individuálne poradenstvo zvyčajne trvá 2 - 4 hodiny.)

Som si istá, že sa vám vynaložené peniaze za mentoring veľmi rýchlo vrátia v podobe vyšších objednávok vašej služby, výrobku, či ušetrených nákladov.

BONUS

Chcete si byť na 100 % istý/á, že vám dokážem pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu, na ktorej mi poviete, čo vám vo firme robí skutočné starosti.

Úvodnú hodinovú konzultáciu v hodnote 60 € získate ako bonus k Biznis mentoringu.

Čo povedali ľudia na spoluprácu so mnou

So Soňou sa spolu s bratom (ako majitelia firmy) pravidelne stretávame už takmer rok. Tematicky sme sa už venovali vízii a hodnotám firmy, KPIs, zlepšovaniu fungovania nášho skladu, vedeniu ľudí a prirodzene sme sa dostali k mapovaniu procesov v sklade a v obchodnom tíme.

Pre obchodný tím sme zorganizovali workshop a bol to dobrý nápad. Vďaka tomu, ako Soňa workshop viedla, sme sa dostali do takej hĺbky, akú si počas bežného pracovného dňa z časových dôvodov nemôžeme dovoliť. Bolo užitočné mapovať každú činnosť, ktorá sa v procese obchodu deje od začiatku až po jeho koniec.

Soňa kládla trefné otázky, vďaka čomu boli členovia tímu schopní jasne identifikovať, kde sú slabé miesta procesu, ktoré nám môžu znižovať predaj, a kde chýbajú dohodnuté pravidlá, ktoré by proces zjednodušili. Navrhli sme niekoľko spôsobov, ako účinnejšie pracovať s kapacitou tímu podľa zložitosti úloh, ktoré prichádzajú. Tým sme sa na neho mohli pozrieť z novej perspektívy, nájsť slabé miesta, vypustiť ich alebo nahradiť novým postupom.

Je cítiť že Sonina prax z korporátneho prostredia dokáže priniesť potrebný poriadok do firmy. Veľkým plusom je aj to, že proces, keď ho už máme dokončený, je výborne použiteľný pre nových zamestnancov pri adaptácií v novom zamestnaní. Zamestnanec sa má o čo oprieť a nemusí sa svojho skúsenejšieho kolegu 100 x vypytovať to isté! Chceme, aby naše procesy boli jednoduché, flexibilné a tak účinné, aby si aj zákazník všimol pozitívnu zmenu v rýchlosti a kvalite jeho obslúženia v našich stavebninách. 

Prínos Soni cítim najmä v tom, že dokázala dať na papier, jasne vizualizovať a optimalizovať procesy, ktoré “nejako” vznikli z predajnej praxe, ale držali sme ich len v hlavách
Andrej Kubaškahttp://www.k-store.sk/
Potreba zmapovať procesy v Merchyou prišla s plánovaným prechodom na nový ERP systém. Správne zadanie pre implementačnú firmu bolo doslova kľúčové. Dovtedy sme boli presvedčení, že vieme ako to vo firme funguje, poznáme naše „workflows“, ktoré idú dobre.

Pri samotnej analýze, ktorou nás Soňa viedla, sme zistili, že to vlastne úplne presne nevieme a nemáme ich nikde zosumarizované, zakreslené, skrátka zmapované. Tiež je dôležité, aby sme ich udržovali aktuálne, pretože procesy sa môžu meniť a ľudia potrebujú jasne vedieť, čo majú vo firme robiť, čo ich práci predchádza, a čo po nej nasleduje. 

Vďaka konzultácií so Soňou sme si, ako majitelia firmy, uvedomili všetky súvislosti chodu firmy a tiež dôsledky, ktoré môžu nastať, pokiaľ by si ľudia svoju prácu nerobili dobre.
Šimon ŠišovičKonateľ, MERCHYOU s.r.o.

Ďalšie referencie nájdete TU >>>

Rozhýbte vlastný biznis už DNES

Kliknite na tlačítko "Chcem Biznis mentoring"