Ako začať, keď chcete úspešne zrealizovať váš biznis nápad

Nápad predstavuje len 4 % úspechu vášho biznisu. Skutočná úspešnosť závisí od spôsobu, ako biznis nápad zrealizujete, od načasovania a množstva ďalších faktorov.

Svojmu biznis nápadu môžete hneď na začiatku pomôcť. Stačí, keď budete systematicky pracovať s číslami, faktami a využijete skúsenosti iných ľudí. Zložte si ružové okuliare. Zabudnite, že ste vymysleli niečo jedinečné, čo budú všetci ihneď kupovať.

Zamerajte sa na realitu a položte si základné otázky:

 1. Pomenujte, čo je váš biznis nápad – produkt / služba? Akú má charakteristiku – vlastnosti, stav, veľkosť, rozsah, výzor či iné parametre.
 2. Ako produkt / službu tvoríte? Koľko vám to trvá, čo k tomu potrebujete, koľko vás to stojí.
 3. Kto je vaším zákazníkom?
 4. Ako sa váš zákazník o vašom produkte / službe dozvie?
 5. Čím ste jedinečný v porovnaní s vašou konkurenciou?
 6. Aké silné stránky má váš produkt / služba?
 7. Aké slabé stránky má váš produkt / služba?

Odpovede na všetky otázky si spracujte písomne, najlepšie vo forme myšlienkovej mapy. Z nej vyťažíte oveľa viac ako z poznámok napísaných v nejakom zozname.

Nakreslite si myšlienkovú mapu, ktorá vám pomôže:

 • kreatívne rozmýšľať a ďalej rozvíjať váš biznis nápad,
 • vidieť súvislosti, ktoré by vám mohli uniknúť, ak by ste si svoje myšlienky nedali do vizuálnej podoby,
 • určiť, čo vám chýba, aby ste s podnikaním začali a urobili prvé kroky,
 • uvedomiť si, že potrebujete ďalšie informácie o konkurencii,
 • započítať všetky položky, na ktoré ste pri kalkulácii nákladov zabudli.
biznis nápad

Ak nemáte dostatok skúseností, aby ste si položili všetky relevantné otázky a odpovedali na ne, preberte to s niekým, kto už podnikanie úspešne rozbehol.

Všetko, čo sa dozviete, si zapíšte do svojej myšlienkovej mapy. Určite oceníte, keď všetko užitočné budete mať pokope. Navyše z myšlienkovej mapy si dokážete určiť priority – v akom poradí budete realizovať potrebné kroky.

Neskôr vám informácie poslúžia aj pri tvorbe biznis plánu, ktorý bude o to detailnejší a konkrétnejší. Preto odporúčam, nepodceňujte tieto úvodné kroky a venujte im dostatok času.

Myšlienkovú mapu používali už Einstein, da Vinci, Beethoven aj Darwin.

Prečo používať myšlienkovú mapu?

Až 90 % ľudí má vizuálny typ pamäti. Jednoducho náš mozog je stroj na asociácie – vytvára ich, pracuje s nimi, pamätá si v nich, má s nimi spojené prežívanie.

biznis nápad

Náš mozog najlepšie pracuje, keď zapájame pravú aj ľavú hemisféru.

Vtedy dosahujeme najlepšie výsledky a práca nás baví.

Odporúčania pri tvorbe myšlienkovej mapy

Ide o brainstorming proces, preto zabudnite na kritické myslenie. Nefiltrujte, ani nehodnoťte, či niečo do myšlienkovej mapy patrí alebo nie. Pýtajte sa jednoduché otázky:

Ako? Čím? Prečo? Ktoré? Kedy? Kam? Kto? Čo? Koľko? Odkiaľ? S kým?

A nebojte sa používať symboly, značky a farby tak, ako vám to vyhovuje.

Čo s hotovou myšlienkovou mapou

 • Odstúpte a pozrite sa na mapu z diaľky.
 • Označte myšlienky, ktoré pôsobia výraznejšie.
 • Všimnite si nové súvislosti a asociácie (odpoveď na riešenie zložitého problému).
 • Prejdite si všetko, čo ste nakreslili a pýtajte sa ďalšie otázky.
 • Opakuje sa vám niečo viac krát, len je to napísané inými slovami? Zakrúžkujte si to. Je to kľúčová myšlienka.
 • Začnite z akejkoľvek strany na mape a pýtajte sa, či už ste na túto aktivitu pripravený. Od aktivít, ktoré ešte nemôžete zrealizovať, sa dostanete k tým, s ktorými môžete okamžite začať. Očíslujte si priority od 1 do x.
 • Uvedomte si časovú nadväznosť činností. Napíšte si plán aktivít, priraďte im termín, prípadne meno toho, kto bude za ňu zodpovedný. Takto sa tvorí aj projektový plán.

Vďaka základným otázkam a myšlienkovej mape ste sa o svojom biznis nápade dozvedeli všetko, čo ste v danej chvíli mohli. Podrobili ste ho skúmaniu súvislostí, chýbajúcich informácií, či určeniu priorít. Je čas pustiť sa do práce a urobiť prvé rozhodnutia.

Ďalším krokom je mapovanie biznis modelu, na ktorý sa pozrieme neskôr.

Inšpiroval vás tento nápad k vlastnému podnikaniu? Zapojte sa do programu pre začínajúcich podnikateľov vyplnením kontaktného formulára TU >>>

Verím, že podnikanie prináša do života slobodu a tým mu dáva väčší zmysel. Preto inšpirujem ľudí a tvorím komunitu podnikateľov, ktorí s vášňou napĺňajú svoje poslanie. Toto je Slovensko, na ktorom chcem žiť.

Pomáham ľuďom premeniť ich nápad a nadšenie na úspešné a fungujúce podnikanie. Malým a stredným podnikateľom ukazujem jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie dosiahnuť vlastné biznis ciele.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité pre účel spracovania tohto komentára.